Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

Millal tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Majanusaasta aruande peab esitama 6 kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Äriühingutel, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, tuleb 2013.a. kohta esitada majandusaasta aruanne hiljemalt 30. juuni 2014. Aastaaruanne tuleb esitada Äriregistri e-aruandluse keskkonnas ja digitaalallkirjastada.

Kui suur on miinimum palk Eestis?

Alates 1. jaanuarist 2014. on tunnitasu alammääraks 2,13 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 355 eurot.

Millal ma pean ettevõtte tuludelt maksu maksma?

Eestis ei pea puhaskasumilt tulumaksu tasuma. Kui aasta lõpus selgub, et sinu ettevõte on kasumis, siis sellelt kasuminumbrilt iseenesest maksu tasuma ei pea. Küll aga pead maksu tasuma siis, kui sa soovid selle kasumi välja võtta. Kasumi saad välja võtta dividendidena ja dividendidelt tuleb tasuda tulumaksu.

Mul on väike firma, kas mul peab olema raamatupidaja?

Kui sul on väga väike firma ja sa otsustad palgata raamatupidaja korra aastas, on sinul kui ettevõtjal kohustus teada oma firma jooksvat seisu ehk sul tuleb luua oma süsteem, mis aitab sul saada ülevaadet sellest, kui palju firmasse raha tuli, kui suured on kulud, kellele võlgu ollakse jne. Mida parem ülevaade sul igakuiselt oma firmast on, seda vähem üllatusi on sul aasta lõpus.

Millised on maksud mis tuleb ettevõtjal tasuda?

Käibemaks

Maksumäär on 20%, 9% või 0% olenevalt teenuse või kauba liigist.
Deklareerimise ja tasumise kuupäev 20. kuupäev (KMD)

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus tekib kui, käive ületab kalendriaasta algusest 16 000 €.

Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest väljaspool Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu riikidest. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija.

Käibemaksukohustuslasel on õigus maha arvestada sisendkäibemaks ning kohustus lisada müüdava kauba või teenuse müügihinnale käibemaks.

Käibemaksu üldine maksumäär on 20% kauba või teenuse maksustatvast väärtusest.

Tulumaks

Juriidilise isiku tulumaksumäär on 21/79
Deklareerimise ja tasumise kuupäev 10. kuupäevaks (TSD)

Juriidiline isik maksab tulumaksu jaotatud kasumilt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt ning kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning töötajale tehtud erisoodustustelt. Erisoodustuse alla kuuluvad kaubad, teenused või rahaliselt hinnatavad kingitused, mida seoses töösuhtega tööandja oma töötajale võimaldab. Sisuliselt on erisoodustuse näol tegemist töötajale antava lisatuluga, millelt on kohustus tasuda tulu- ja sotsiaalmaksu.

Töötaja tulumaksu 21% peab tööandja kinni töötaja bruto tasust. Maksuvaba tulu aastas on 1728 € (kuus 144 €).

Sotsiaalmaks

Maksumäär on 33%
Deklareerimise ja tasumise kuupäev 10. kuupäev (TSD)

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja. Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt.

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse määr tööandjale on 1% brutotasust
Töötuskindlustusmakse määr töötajale on 2% brutotasust
Deklareerimise ja tasumise kuupäev 10. kuupäev (TSD)

Töötuskindlustusmakse eesmärgiks on töötaja kindlustamine töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse lõpetamise või tööandja maksejõuetuse eest. Töötuskindlustust tuleb maksta töötajale palga ja muu töötasu pealt. Maksmiskohustus jaguneb kindlustatu ehk töötaja (töötaja töötuskindlustusmakse) ja tööandja (tööandja töötuskindlustusmakse) vahel. Töötuskindlustusmakset ei pea tasuma vanaduspensionärid ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmed. Tööandja peab töötuskindlustust maksma kõigi töötajate eest.