Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

Pakume töökeskkonnaspetsialisti teenust.

Töökeskkond on pidevas muutumises seoses uute tehnoloogiate ning uuenevate majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega. Pakume Teile profesionaalset töötervishoiu ja tööohutuse teenust. Mis hoiab kokku nii ettevõtja raha kui ka aega.

Põhiteenus sisaldab:

• nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni loomine
• kliendi töötervishoiu-tööohutusalane jooksev nõustamine ja juhendamine
• töötervishoiu- ja tööohutusalaste dokumentide korrashoidmine
• korraliste sisekontrollide korraldamine, vajalike tegevuskavade koostamine
• riskianalüüside läbiviimine, vajalike abinõude ja meetmete kavandamine
• töökeskkonnavolinike ja -nõukogu korraliste valimiste korraldamine
• vajalike välja- ja täiendõpete korraldamine, arvestuse pidamine
• tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhu sisemise menetlemise korraldamine
• kliendi esindamine Tööinspektsioonis, inspektoriga kirjavahetuse pidamine
• kliendile kokkulepitud tingimustel aruandluse esitamine

Lisateenused

Töökeskkonna riskianalüüs
ettevõtte töökeskkonna juhtimis- ja töökorraldusega tutvumine töötajate esindajatega kohtumine, vestlemine, küsitlemine töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine, nende mõjude hindamine

Töökeskkonna audit
töökeskkonnaalase dokumentatsiooniga tutvumine, vastavuse hindamine tootmis- ja/või teenindusprotsesside vaatlemine, vastavuse hindamine kliendile auditi aruande ja vajalike parendusettepanekute esitamine

Ohutusjuhendite koostamine
ohutusjuhendite sisseseadmise korraldamine tehtavatele töödele ehk töökohtadele ohutusjuhendite koostamine kasutatavatele töövahenditele ohutusjuhendite koostamine