Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

Pakume keskkonnajuhi ja keskkonnaspetsialisti teenust
Pakendite taaskasutuse ja jäätmemajanduse korraldamine

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See tähendab organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist.

Pakume ettevõtetele nende eripärast lähtuvat ja vajadustele vastavat keskkonnajuhtimise süsteemi, mis vastab rahvusvahelisele keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001.

Meie teenus sisaldab:
keskkonnajuhi ja keskkonnaspetsialisti teenust
keskkonna projektide ettevalmistus ja juhtimine
ettevõtetele keskkonnalubade – välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa, jäätmeloa ja keskkonnakompleksloa taotluste ja nende osade ettevalmistus
keskkonnaauditid
keskkonnajuhtimise alane nõustamine
keskkonnaõigusaktide rakendustel abistamine

Korraldame ettevõtte jäätmemajanduse

Vastavalt Eesti pakendiseadusele on tekkinud vajadus pakendite taaskasutusse suunamiseks. Toormaterjaliga sissetulevaid pakendeid on vaja sorteerida ja pressida kokku, et oleks võimalik need üle anda taaskasutusorganisatsioonidele. Seeläbi on võimalik vähendada jäätmetega seotud kulusid ning varasemalt prügimäele ladustatud pakendeid on võimalik taaskasutada teisese toormena plastkile- või papitootmisel.

Meie teenus sisaldab:
ettevõtte jäätmemajanduse korrastamine
ettevõttele sobivaima jäätmekäitlus viisi leidmine ja rakendamine
pakendite taaskasutusse suunamine
jäätmeloa taotluse koostamine
jäätmekava koostamine
aruannete koostamine