Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialist on inimene, kes korraldab ettevõttes tööohutust.
Pädeva töötaja puudumisel tuleb tööandjal kasutada ettevõtte välist spetsialisti – siinkohal tuleme sinule appi!

Eranthel on 8-aastane kogemus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.

Uuri lähemalt!

Eestis korraldab töötervishoiu ning tööohutuse valdkonda töötervishoiu ja tööohutuse seadus ühes selle alusel kehtestatud määrustega, milles on kirjeldatud töökeskkonnale esitatavad nõuded.

Riskianalüüs on dokument, mis võimaldab tegeleda ettevõtte töökeskkonnaga süsteemselt ja tõhusalt. Riskianalüüsi kasutatakse kui vahendit töökeskkonna ohutegurite tuvastamiseks, töötajate terviseriskide hindamiseks ja riskide maandamiseks abinõude rakendamise abil. Riskianalüüsi teeb tööandja, kuid ta võib selle tellida ka teenuse osutajalt.

Ohtusid leidub kõikidel töökohtadel. Oluline on neid endale teadvustada ning võtta kasutusele abinõud!

RAAMATUPIDAMINE

1. Kas raamatupidamist peab tegema iga kuu?
Jah, kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Kohustus end käibemaksukohustuslasena registreerida tekib ettevõttel alates päevast, mil tema tehingute maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates. Samuti on kohustus igakuiselt deklaratsioone esitada ettevõttel, mis maksab töötajatele palka.
Kui oled väike-ettevõtja ja maksukohustusi ei ole, võid raamatupidaja või raamatupidamisteenuse osutaja poole pöörduda ka korra aastas, aastaaruande koostamiseks.

2. Millal tuleb esitada majandusaasta aruanne?
Majandusaasta aruande peab esitama 6 kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Äriühingutel, mille majandusaasta ühtib kalendriaastaga, tuleb majandusaasta aruanne esitada iga aasta hiljemalt 30. juunil. Aastaaruanne tuleb esitada Äriregistri ettevõtjaportaalis.

3. Millal ma pean ettevõtte tuludelt maksu maksma?
Eestis ei pea puhaskasumilt tulumaksu maksma. Kui aasta lõpus selgub, et sinu ettevõte on kasumis, siis sellelt kasumi numbrilt iseenesest maksu tasuma ei pea. Küll aga pead maksu tasuma siis, kui sa soovid selle kasumi välja võtta. Kasumi saad välja võtta dividendidena ja dividendidelt tuleb tasuda tulumaksu.

4. Millega tuleb arvestada, kui kasutada isiklikku sõiduautot töösõitudeks?
Isikliku auto kasutamine töösõitudeks on lubatud ja selle kasutamise eest saab tööandja maksta autokompensatsiooni. Makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral (kohustuslik on sõidupäeviku täitmine) 0,3 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus.

5. Millised on Eestis töötasuga seotud maksud ja kuidas neid arvestada?

Eestis rakenduvad töötasude väljamaksmisel järgmised maksud:
– sotsiaalmaks;
– tulumaks;
– töötaja töötuskindlustusmaks;
– tööandja töötuskindlustusmaks;
– kogumispension.

Kasuta täpsema info saamiseks palgakalkulaatorit.