Väärtusta oma aega,

meie aitame sul jõuda seatud eesmärkideni!

Telefon

+372 5110985

Pakume Kvaliteedijuhi teenust.

Pakutav teenus haldab teie ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi ja sertifikaate. Pidev juhtimissüsteemi parendamine ja ajakohastamine, jooksev nõustamine ja juhendamine. Pakume ettevõtetele nende eripärast lähtuvat ja vajadustele vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Põhiteenus sisaldab:
Kliendi ISO-alane jooksev nõustamine ja juhendamine
Dokumentatsiooni korrashoidmine, pidev parendamine, ajakohastamine. Vajalike aruannete, plaanide, kavade koostamine
Muude kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnadokumentide loomine
Siseauditi ettevalmistamine, läbiviimine, dokumenteerimine
Juhtkonnapoolse ülevaatuse korraldamine, dokumenteerimine
Ettevõtte ettevalmistamine välisauditiks
Sertifitseerijaga koostöö korraldamine, kirjavahetuse pidamine
Muude kvaliteedijuhtimisega seotud tegevuste korraldamine